Antidepressant drugs do not work for depression and increase the risk of suicide

Finnish psychiatry professor Erkki Isometsä argues in Helsingin Sanomat (10 March) that antidepressant drug have clear benefits and that I ignore evidence to the contrary. I do not. I have gone carefully through a vast body of research, which includes unpublished data Isometsä has never seen because we got the study reports from the European Medicines Agency. They tell a completely different story to the one that is told in medical journals.

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar

Det är sorgligt och vetenskapligt oacceptabelt att enhetschefer från Läkemedelsverket och för nationella riktlinjer i Socialstyrelsen tillsammans med fyra ”experter” skriver i Läkartidningen att ”Det saknas belägg för att behandling med antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord. Evidensen pekar snarare i motsatt riktning.” Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar. Läs här varför.