Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer fortsat åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. De bør rettes uden unødig forsinkelse. Efter mit brev fra til redaktionen fra 3. februar har Kessing ændret i dette afsnit 6. februar 2017, men han har faktisk ikke ændret noget som helst faktuelt. Teksten er næsten identisk.

Kessing hævder bla., at en kemisk ubalance i hjernen er årsag til depression, selvom det aldrig nogensinde er blevet påvist i pålidelig forskning, at en kemisk ubalance er årsag til depression, hvilket førende forskere godt ved og har vidst meget længe.

Kessing hævder også, at mange får effekt af antidepressiv medicin, og at man ikke kan blive afhængig af medicinen. Begge dele er forkert.

Da fejlene bør rettes uden unødig forsinkelse, henvendte jeg mig til redaktionen af håndbogen for anden gang den 15. marts. Se hele brevet her.

Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling bør forbydes

Af alle tyrannier er det tyranni, som oprigtigt udøves for at gavne ofrene, det mest undertrykkende. Det ville være bedre at leve under røverbaroner end under almægtige moralske plageånder. Røverbaronens grusomhed sover undertiden, og hans begærlighed mættes på et tidspunkt; men de, der piner os for vores eget bedste, vil pine os uden ophør, fordi deres egen samvittighed billiger det.
C.S. Lewis, nordirsk forfatter (1898-1963)

Dette er starten på kapitel 15 i min bog “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”, der udkom i 2015. Læs hele kapitlet her.