Neuroleptika øger dødeligheden

En statusartikel i Ugeskrift for Læger om overdødelighed ved skizofreni [1] hævder, at neuroleptika i korterevarende forsøg reducerer dødsrisikoen [2], og at dette underbygges af længerevarende observationelle studier [3].

Neuroleptika er meget toksiske, og de reducerer ikke dødelighen; de øger den [4]. De to artikler, der citeres i statusartiklen, er upålidelige, hvilket jeg har forklaret tidligere [4].

Den første citation er til en meta-analyse, der hævdede, at neuroleptika sænkede dødeligheden ved skizofreni med over 50 % og reducerede selvmordene [2]. I et læserbrev gjorde Merete Nordentoft opmærksom på det problematiske i, at forfatterne anvendte person-år. De inkluderede ikke kun de randomiserede faser af de placebokontrollerede forsøg, men også de efterfølgende sikkerhedsfaser, hvor patienterne kun fik aktivt lægemiddel. Den gennemsnitlige varighed på placebo var kun 33 dage i forhold til 132 dage på neuroleptika. Sådanne analyser er totalt upålidelige, idet de, der fortsætter på aktivt lægemiddel, er dem, der kan tåle det [4]. Hvad meta-analysen i virkeligheden viste – når man tæller personer – var, at neuroleptika er dødelige (relativ risiko 1,65, dvs. en 65 % øget dødelighed) og de forårsagede tre gange så mange selvmord (relativ risiko 2,83).

Det observationelle studie [3], som statusartiklen citerer, er også meget upålideligt [4]. Det fandt, at brug af neuroleptika i 7-11 år var associeret med lavere dødelighed end ingen medicin, justeret hazard ratio 0,81 (95 % CI 0,77-0,84), og at jo længere folk havde brugt medicinen, desto lavere var dødeligheden. Dette er meget usandsynligt og snarere udtryk for confounding by indication. Andre forskere har omtalt de fatale fejl i dette studie, fx var der ikke gjort rede for 64 % af dødsfaldene, og dødeligheden hos patienter, som ikke var på medicin, var meget høj og passede slet ikke med andre finske data [4].

En anden finsk undersøgelse, som psykiaterne sjældnere citerer, viste, at den relative dødsrisiko for mennesker med skizofreni, efter justering for rygning og andre risikofaktorer, var 2,50 (95 % CI 1,46-4,30) for tillæg af et neuroleptikum [5], og der var en stærk omvendt sammenhæng mellem serum HDL-kolesterol og antallet af neuroleptika, dvs. jo flere lægemidler, desto større risiko for at dø af hjertesygdomme.

Andre observationelle studier og meta-analyser bekræfter, at neuroleptika øger dødeligheden markant [4]. Der er ingen tvivl om, at meget af overdødeligheden for patienter med skizofreni skyldes behandling med neuroleptika og andre psykofarmaka, fx polyfarmaci med benzodiazepiner og antiepileptika, der øger dødeligheden endnu mere end monoterapi [4].

Det er på tide, at det psykiatriske narrativ om de gode neuroleptika, der forlænger livet, begraves, i stedet for at vi fortsætter med at begrave patienterne.

Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet,
afsnit 7811, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. Email:

Interessekonflikter: Ingen

 

Litteratur

1. Kugathasan P, Nielsen RE. Somatik og overdødelighed hos patienter med skizofreni. Ugeskr Læger 2018;180:V07170573.

2. Khan A, Faucett J, Morrison S, et al. Comparative mortality risk in adult pa­tients with schizophrenia, depression, bipolar disorder, anxiety disorders, and attention-deficit/hyperactivity disorder participating in psychopharmacology clinical trials. JAMA Psychiatry 2013;70:1091-9.

3. Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K, et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009;374:620-7.

4. Gøtzsche PC. Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse. København: People’s Press; 2015.

5. Joukamaa M, Heliövaara M, Knekt P. Schizophrenia, neuroleptic medication and mortality. Br J Psychiatry 2006;188:122-7.

Også bragt i kommentarfeltet til reference 1 ovenfor i Ugeskrift for Læger 14. februar 2018, hvor indlægget imidlertid kun kan ses for abonnenter:

http://ugeskriftet.dk/videnskab/somatik-og-overdoedelighed-hos-patienter-med-skizofreni#comment-4535

SHARE THIS ON: