2018

Neuroleptika øger dødeligheden

En statusartikel i Ugeskrift for Læger om overdødelighed ved skizofreni [1] hævder, at neuroleptika i korterevarende forsøg reducerer dødsrisikoen [2], og at dette underbygges af længerevarende observationelle studier [3]. Neuroleptika er meget toksiske, og de reducerer ikke dødelighen; de øger den [4]. De to artikler, der citeres i statusartiklen, er upålidelige, hvilket jeg har forklaret

Neuroleptika øger dødeligheden Read More »

Seminar om udtrapning af psykofarmaka

Seminar om udtrapning af psykofarmaka. Hotel Nyborg Strand 16. marts 2018. Flere psykiatere har opfordret os til at holde et kursus om udtrapning af psykofarmaka samtidig med Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Psykiater Jan Vestergaard indsendte et forslag om et to-timers symposium til årsmødet om udtrapning af benzo-diazepiner, hvor Peter C. Gøtzsche fra Cochrane-centret skulle fortælle

Seminar om udtrapning af psykofarmaka Read More »