Stemmer i psykiatrien: Kemisk eller psykologisk psykoterapi?