Alvorlige fejl til skade for patienterne i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin?

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. Da de bør rettes uden unødig forsinkelse, har jeg henvendt mig til redaktionen af håndbogen med dette brev.

SHARE THIS ON: