Hvad er der kommet ud af vore indsatser mod kræft?