Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer fortsat åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. De bør rettes uden unødig forsinkelse. Efter mit brev fra til redaktionen fra 3. februar har Kessing ændret i dette afsnit 6. februar 2017, men han har faktisk ikke ændret noget som helst faktuelt. Teksten er næsten identisk.

Kessing hævder bla., at en kemisk ubalance i hjernen er årsag til depression, selvom det aldrig nogensinde er blevet påvist i pålidelig forskning, at en kemisk ubalance er årsag til depression, hvilket førende forskere godt ved og har vidst meget længe.

Kessing hævder også, at mange får effekt af antidepressiv medicin, og at man ikke kan blive afhængig af medicinen. Begge dele er forkert.

Da fejlene bør rettes uden unødig forsinkelse, henvendte jeg mig til redaktionen af håndbogen for anden gang den 15. marts. Se hele brevet her.

SHARE THIS ON: