Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling bør forbydes

Af alle tyrannier er det tyranni, som oprigtigt udøves for at gavne ofrene, det mest undertrykkende. Det ville være bedre at leve under røverbaroner end under almægtige moralske plageånder. Røverbaronens grusomhed sover undertiden, og hans begærlighed mættes på et tidspunkt; men de, der piner os for vores eget bedste, vil pine os uden ophør, fordi deres egen samvittighed billiger det.
C.S. Lewis, nordirsk forfatter (1898-1963)

Dette er starten på kapitel 15 i min bog “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”, der udkom i 2015. Læs hele kapitlet her.

SHARE THIS ON: