Neuroleptika øger dødeligheden

En statusartikel i Ugeskrift for Læger om overdødelighed ved skizofreni [1] hævder, at neuroleptika i korterevarende forsøg reducerer dødsrisikoen [2], og at dette underbygges af længerevarende observationelle studier [3]. Neuroleptika er meget toksiske, og de reducerer ikke dødelighen; de øger den [4]. De to artikler, der citeres i statusartiklen, er upålidelige, hvilket jeg har forklaret […]

Neuroleptika øger dødeligheden Read More »