Afgørelser i ankesager om tvangsmedicinering i psykiatrien

Det Nordiske Cochrane Center søger ikke længere kontakt til patienter, der har klaget over tvangsmedicinering med psykofarmaka til Det Psykiatriske Patientklagenævn, og derefter til Det Psykiatriske Ankenævn, og har fået deres sag afgjort der. Dette skyldes, at vi kan tilgå disse sager på anden vis, som sikrer, at patienternes anonymitet respekteres.

Vi arbejder på et forskningsprojekt i samarbejde med advokat Jim Gottstein i Anchorage, som i 2003 vandt en højesteretssag om tvangsmedicinering til patientens fordel. Alaskas højesteret besluttede, at regeringen ikke kan medicinere nogen mod deres vilje uden først at bevise med klar og overbevisende evidens, at det er i deres bedste interesse, og at der er ikke mindre indgribende alternativer. I en anden sag besluttede domstolen, at hvis et alternativ er realistisk, er staten forpligtet til enten at tilbyde det eller at lade personen gå.

I 2009 lykkedes det Gottstein at over­tale myndighederne til at finansiere et syvværelses Soteria-hjem i Alaska, hvor psykotiske patienter kan genvinde helbredet med mi­nimal eller ingen brug af medicin.

På sin hjemmeside ”Psychiatry: Force of Law” forklarer Gottstein, at psykiatere, i fuld forståelse med og stiltiende accept fra dommerne, rutinemæssigt lyver i retten for at få tilladelse til tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering. Eksperterne undergraver ofte åbenlyst de lovbestemte og retsprak­sismæssige kriterier, der pålægger strenge standarder for at tillade tvang, og de rejser uoverstigelige barrierer for at få medhold i, at det angiveligt er terapeutisk korrekt at anvende tvang. Cochrane-centret har besøgt Gottstein og har gennemgået en række sager, som viser, at det er korrekt, at psykiaterne rutinemæssigt lyver i retten i Alaska.

Vort projekt går ud på at undersøge, om den fornødne retssikkerhed for patienterne er til stede i disse sager, og om de argumenter, der fremføres i sagerne, er holdbare, både i videnskabelig og etisk forstand, og i henhold til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap, som Danmark har ratificeret.

Du kan læse mere om Gottstein og om, hvorfor vi skal afskaffe tvangsmedicinering her.

Hjælp til udtrapning af psykofarmaka/ Help for psychiatric drug withdrawal

Her kan du finde råd og vejledning om, hvordan man trapper ud af psykofarmaka og en liste over behandlere, der gerne vil hjælpe dig.

Here you can find advice and guidance about how to withdraw from psychiatric drugs and a list of therapists who may help you.