Blog – Dansk

Neuroleptika øger dødeligheden

En statusartikel i Ugeskrift for Læger om overdødelighed ved skizofreni [1] hævder, at neuroleptika i korterevarende forsøg reducerer dødsrisikoen [2], og at dette underbygges af længerevarende observationelle studier [3]. Neuroleptika er meget toksiske, og de reducerer ikke dødelighen; de øger den [4]. De to artikler, der citeres i statusartiklen, er upålidelige, hvilket jeg har forklaret

Neuroleptika øger dødeligheden Read More »

Seminar om udtrapning af psykofarmaka

Seminar om udtrapning af psykofarmaka. Hotel Nyborg Strand 16. marts 2018. Flere psykiatere har opfordret os til at holde et kursus om udtrapning af psykofarmaka samtidig med Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Psykiater Jan Vestergaard indsendte et forslag om et to-timers symposium til årsmødet om udtrapning af benzo-diazepiner, hvor Peter C. Gøtzsche fra Cochrane-centret skulle fortælle

Seminar om udtrapning af psykofarmaka Read More »

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer fortsat åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. De bør rettes uden unødig forsinkelse. Efter mit brev fra til redaktionen fra 3. februar har Kessing ændret i dette afsnit 6. februar 2017, men

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin Read More »

Medicinfri psykiatri er veldokumenteret og tvangsmedicinering skal afskaffes

Catch 22 i Tidskriftet om neuroleptika Undertiden gør redaktører det umuligt for læserne at komme til orde. Det skete for mig, da jeg i april indsendte en kommentar om neuroleptika til Tidsskriftet, som udgives af den Norske Lægeforening. Jeg fik at vide, at mit indlæg var for langt, idet det kun måtte fylde 450 ord

Medicinfri psykiatri er veldokumenteret og tvangsmedicinering skal afskaffes Read More »

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: SSRI, antidepressivum

I professor, dr.med. Poul Videbechs artikel i Patienthåndbogen, ”SSRI, antidepressivum”, sidst revideret 18. april 2017, forekommer åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige eller farlige for patienterne. Fx anbefaler Videbech: “Ved svære depressioner, hvor man er forpint og evt. selvmordstruet, vil man altid tilråde medicin”. Man bør ikke tilråde

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: SSRI, antidepressivum Read More »

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar

Det är sorgligt och vetenskapligt oacceptabelt att enhetschefer från Läkemedelsverket och för nationella riktlinjer i Socialstyrelsen tillsammans med fyra ”experter” skriver i Läkartidningen att ”Det saknas belägg för att behandling med antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord. Evidensen pekar snarare i motsatt riktning.” Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar. Läs här varför.

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar Read More »