Category archive

Blog – Dansk - page 2

Neuroleptika øger dødeligheden

En statusartikel i Ugeskrift for Læger om overdødelighed ved skizofreni [1] hævder, at neuroleptika i korterevarende forsøg reducerer dødsrisikoen [2], og at dette underbygges af længerevarende observationelle studier [3]. Neuroleptika er meget toksiske, og de reducerer ikke dødelighen; de øger den [4]. De to artikler, der citeres i statusartiklen, er upålidelige, hvilket jeg har forklaret…

Read more

Seminar om udtrapning af psykofarmaka

Seminar om udtrapning af psykofarmaka. Hotel Nyborg Strand 16. marts 2018. Flere psykiatere har opfordret os til at holde et kursus om udtrapning af psykofarmaka samtidig med Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. Psykiater Jan Vestergaard indsendte et forslag om et to-timers symposium til årsmødet om udtrapning af benzo-diazepiner, hvor Peter C. Gøtzsche fra Cochrane-centret skulle fortælle…

Read more

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer fortsat åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. De bør rettes uden unødig forsinkelse. Efter mit brev fra til redaktionen fra 3. februar har Kessing ændret i dette afsnit 6. februar 2017, men…

Read more

Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling bør forbydes

Af alle tyrannier er det tyranni, som oprigtigt udøves for at gavne ofrene, det mest undertrykkende. Det ville være bedre at leve under røverbaroner end under almægtige moralske plageånder. Røverbaronens grusomhed sover undertiden, og hans begærlighed mættes på et tidspunkt; men de, der piner os for vores eget bedste, vil pine os uden ophør, fordi…

Read more

Medicinfri psykiatri er veldokumenteret og tvangsmedicinering skal afskaffes

Catch 22 i Tidskriftet om neuroleptika Undertiden gør redaktører det umuligt for læserne at komme til orde. Det skete for mig, da jeg i april indsendte en kommentar om neuroleptika til Tidsskriftet, som udgives af den Norske Lægeforening. Jeg fik at vide, at mit indlæg var for langt, idet det kun måtte fylde 450 ord…

Read more

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: SSRI, antidepressivum

I professor, dr.med. Poul Videbechs artikel i Patienthåndbogen, ”SSRI, antidepressivum”, sidst revideret 18. april 2017, forekommer åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige eller farlige for patienterne. Fx anbefaler Videbech: “Ved svære depressioner, hvor man er forpint og evt. selvmordstruet, vil man altid tilråde medicin”. Man bør ikke tilråde…

Read more

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar

Det är sorgligt och vetenskapligt oacceptabelt att enhetschefer från Läkemedelsverket och för nationella riktlinjer i Socialstyrelsen tillsammans med fyra ”experter” skriver i Läkartidningen att ”Det saknas belägg för att behandling med antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord. Evidensen pekar snarare i motsatt riktning.” Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar. Läs här varför.

Read more

Go to Top