Category archive

Blog – Dansk - page 2

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar

Det är sorgligt och vetenskapligt oacceptabelt att enhetschefer från Läkemedelsverket och för nationella riktlinjer i Socialstyrelsen tillsammans med fyra ”experter” skriver i Läkartidningen att ”Det saknas belägg för att behandling med antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord. Evidensen pekar snarare i motsatt riktning.” Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar. Läs här varför.

Read more

LUNDBECK, LUNDBECK – ÜBER ALLES

Psykiater Frits Schjøtt skriver om antidepressivas manglende effekt og om Lundbecks økonomiske støtte til psykiatere og til Politiken.

Read more

Alvorlige fejl til skade for patienterne i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin?

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. Da de bør rettes uden unødig forsinkelse, har jeg henvendt mig til redaktionen af håndbogen med dette brev.

Read more

Go to Top